Algemene voorwaarden

Identiteit

Naam: BusyBirds B.V., handelend onder de naam “mrtable.nl”

Vestigingsadres: Amp√®restraat 3b, 3861 NC Nijkerk, Nederland  

Telefoonnummer: 033 2003065

E-mailadres: info@mrtable.nl

KvK-nummer:  72747935

Prijzen en informatie

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van jouw beeldschermkwaliteit. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig en voor het sluiten van de overeenkomst worden gemeld.

Uitvoering overeenkomst

Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze en binnen welke termijn levering zal plaatsvinden. Levering vindt in ieder geval plaats binnen 45 dagen, met uitzondering van op maat gemaakte producten. Voor op maat gemaakte producten zal duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze en binnen welke termijn levering zal plaatsvinden. Wanneer goederen niet (tijdig) leverbaar zijn, dan word je hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval kun je akkoord gaan met de nieuwe leverdatum of het aangeboden alternatief, of je kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden met uitzondering van op maat gemaakte producten.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde het product heeft ontvangen. Dit geldt niet voor producten die specifiek voor jou op maat zijn gemaakt. Dit zal duidelijk, tijdig en voor het sluiten van de overeenkomst worden gemeld.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, telefonisch of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering en de standaardkosten voor het ophalen van de geleverde producten van 60 euro inclusief btw.) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen wij je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen hebt aangemeld om opgehaald te worden voordat de 14 dagen zijn verstreken. Je zult de kosten van het terugzenden van de goederen voor eigen rekening nemen.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Voor het ophalen van de producten brengen wij ophaalkosten die gelijk liggen aan de bezorgkosten in rekening.  

Betaling

Je dient de betaling volgens de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethode te voldoen. Je dient het gehele bedrag vooraf te betalen. Voldoe je niet aan de betalingsverplichting, dan stellen we je hiervan op de hoogte en heb je nog 14 dagen om aan de betalingsverplichting te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn ben je over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd om de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Voor het collecteren van de betalingen wordt gebruikt gemaakt van een geconsolideerd account.

Garantie en conformiteit

Bij ons heb je recht op de wettelijke garantie. Wij staan ervoor in dat de goederen voldoen aan de vermelde specificaties en kwaliteitseisen die je mag verwachten.

Garantie

Je krijgt van Mr. Table 2 jaar garantie op je aankoop. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice.

Als een artikel binnen de garantietermijn van 2 jaar kapot gaat, kun je contact opnemen met onze klantenservice. We gaan dan direct aan de slag om het voor je op te lossen.

In een aantal gevallen kun je helaas geen aanspraak maken op de garantie:

  • Wanneer je niet naar behoren met het artikel bent omgegaan;
  • Wanneer andere veranderingen aan het artikel hebben aangebracht;
  • Wanneer de datum van de factuur niet klopt;
  • Wanneer de gebruiksaanwijzingen niet goed zijn opgevolgd, of beschadigingen door opzet of nalatigheid zijn ontstaan;
  • Bij extreme weersinvloeden;
  • Bij blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme kou.

Bij Mr. Table is de wettelijke garantie van toepassing. De aangeboden garantie van Mr. Table is een extra service.

Retourneren

Niet tevreden met je product? Geen probleem, bij Mr Table kun je je product, mits deze niet op maat is gemaakt en in de originele staat verkeert, binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. Neem binnen 14 dagen contact op met onze klantenservice om je retour aan te melden. Zorg ervoor dat je jouw klant- en ordernummer bij de hand houdt, dan zorgen wij voor een snelle afhandeling!

Als je het pakket retour aanmeldt ontvang je een datum en tijd dat wij je product komen ophalen. Voor het retourneren brengen wij een standaard bedrag van 60 euro inclusief btw in rekening.

Indien je een product wilt retourneren, zorg er dan voor dat je het product in de -voor zover redelijkerwijs mogelijk- originele staat en verpakking klaar hebt staan op de retourdatum.

Wanneer krijg ik mijn geld terug?

Het volledige aankoopbedrag, ontvang je zo snel mogelijk van ons terug. Hierbij wordt een termijn van 14 dagen na retourmelding aangehouden, maar wij mogen wachten met het terugbetalen tot we het product retour hebben ontvangen of tot jij hebt aangetoond dat je het product terug gezonden hebt. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je anders met ons afspreekt.

Wanneer je met rembours of in de winkel hebt betaald zullen wij na ontvangst van de retourzending contact met je opnemen om je bankgegevens op te vragen. Vervolgens wordt het bedrag teruggestort op je bankrekening.

Klachten

Als je een klacht hebt, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten (zie bovenstaande contactgegevens). Wij behandelen je klacht zo snel mogelijk en je krijgt in ieder geval binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie. Indien je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht, dan kun je deze ook voorleggen via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Leveringsvoorwaarden

Levertijden die worden aangegeven zijn onder voorbehoud en kunnen geen rechten aan worden ontnomen. De aangegeven dagen/weken is een schatting. Artikelen dienen te worden gemaakt door onze mensen uit onze productie, wij zijn hier van afhankelijk.

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die je op grond van het dwingende recht van je woonplaats geniet onverlet. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst met je worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar wij zijn gevestigd.